Nhận thức được trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng với đối tác và đội ngũ nhân viên, MAZA luôn nỗ lực để tạo ra tác động tích cực theo nhiều cách: thông qua thương hiệu, sản phẩm của mình hay các hoạt động thương mại và mối quan hệ với các đối tác. Trách nhiệm xã hội này là tôn chỉ kinh doanh hàng đầu, là kim chỉ nam cho tất cả các hoạt động kinh doanh của MAZA trong tương lai.