QUAY LẠI

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Kính gửi Quý khách hàng,

Thực hiện quyết định số 2807/2020 GUQ ngày 28/07/2020 của Ban Lãnh Đạo Công ty tại cuộc họp về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Minh Ánh.

Ban Lãnh Đạo Công ty xin thông báo về một số nội dung lưu ý, thay đổi liên quan đến hoạt động mua bán, ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh như sau:

1. Kể từ ngày 28/07/2020, tất cả các hợp đồng, hợp tác, liên minh, hóa đơn, chứng từ,...chỉ có giá trị duy nhất khi được xuất bởi Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Minh Anh, duy nhất được ký bởi:

     - Tổng giám đốc: Ông NGUYỄN PHÚ CƯỜNG

2. Kênh thông tin liên hệ duy nhất của Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Minh Ánh:

     - Website: https://maza.com.vn/

     - Hòm thư liên hệ: info@maza.com.vn

     - Số điện thoại: (084)969.448.478

Trên đây là một số nội dung lưu ý, thay đổi liên quan đến hoạt động trao đổi ký kết các hợp đồng thương mại, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa khẩu trang, găng tay và đồ bảo hộ của Hoàng Minh Ánh. Kính mong Quý khách hàng xem xét, hỗ trợ. Xin cảm ơn về sự tín nhiệm và hợp tác của Quý khách hàng.

Trân trọng cảm ơn.

Tổng Giám đốc.

(Đã ký)

NGUYỄN PHÚ CƯỜNG