Chúng tôi tin rằng nguồn nhân lực chất lượng cao là nguồn vốn quý giá nhất của doanh nghiệp, với mục tiêu có thể tạo ra một môi trường làm việc năng động, vui vẻ, chúng tôi trân trọng và mời gọi những người có năng lực, có đạo đức, và có cùng hệ giá trị về cộng tác cùng với Maza. Chúng tôi cũng luôn tạo điều kiện thuận lợi để mỗi một cá nhân, nhân viên có thể phát huy tốt nhất năng lực của mình, đóng góp nhiều nhất cho tổ chức, đồng thời được hưởng thành quả mà cá nhân cũng như gia đình xứng đáng được hưởng.