MAZA-Lĩnh vực nghiên cứu-1

Nhiệm vụ của MAZA là bảo vệ và cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua nghiên cứu về nguồn nguyên liệu, môi trường, sự thích ứng với quy mô trên toàn cầu, từ khoa học cơ bản đến các thử nghiệm lâm sàng sớm. Vì lợi ích của xã hội, chúng tôi luôn cố gắng tìm ra những cách tốt hơn để cải thiện và ngăn ngừa bệnh tật, nâng cao sức khỏe của mọi người trên toàn thế giới trước sự biến đổi của môi trường ngày càng xấu đi và nhiều loại vi khuẩn và virus chủng mới.

MAZA hợp tác xuyên suốt và nghiên cứu đổi mới với các viện nghiên cứu trên toàn cầu cũng như với Viện nghiên cứu sức khỏe quốc gia và các cơ quan hành chính, tổ chức từ thiện và đoàn thể công nghiệp. Chúng tôi là một tổ chức năng động, liên tục phát triển và nắm bắt những cơ hội mới để đạt được một nhiệm vụ được giữ nguyên trong hơn một thập niên.

Bốn nền tảng trung tâm quyết định tầm nhìn của chúng tôi:

MAZA-Lĩnh vực nghiên cứu-2