Maza đề cao tinh thần hợp tác cả trong nội bộ tổ chức lẫn bên ngoài, sự liên kết, hợp tác mà chúng tôi muốn hướng đến là sự hợp tác chân thành, thiện chí với các đối tác chiến lược, mang lại lợi ích hài hòa và tạo nên một sức mạnh cộng đồng vững chãi. Chúng tôi tin rằng với cách thức hợp tác này, chúng tôi sẽ xây dựng được một tổ chức vững mạnh, đồng thời tạo được uy tín và độ tin cậy cao trong các mối quan hệ bên trong lẫn bên ngoài. Hợp lực-Nền tảng cho sự bứt phá.